Werkgebied


Het werkgebied van WBE Om de Terpen beslaat een gebied van ongeveer 14.600 hectare. Op onderstaande kaart kunt u het werkgebied van deze WBE zien. De blauwe lijn geeft de grens aan.