Jagersvereniging voorzichtig optimistisch over Europese natuurherstelwet


Het Europees Parlement heeft 12 juli met een nipte meerderheid ingestemd met de natuurherstelwet van Eurocommissaris Frans Timmermans. Eerder al stemden de EU-milieuministers voor een afgezwakte versie van de wet. Hierin werd de verplichting van de EU-lidstaten om achteruitgang van natuurgebieden te voorkomen, omgezet naar een inspanning om dit doel te bereiken. De Europese natuurverordening gaat over het herstellen van populaties klein wild en habitats in heel Europa. De Jagersvereniging zal de ontwikkelingen hieromtrent zowel via de Europese Jagerskoepel (FACE) als in Nederland op de voet volgen. 


Er stemden afgelopen woensdag 336 Europarlementariërs voor het voorstel, 300 tegen en 13 onthielden zich van stemming. Ook tijdens de stemming werden nog amendementen aangenomen die de ambities van de wet nog iets afzwakten. In deze wet gaat het immers om niet minder dan 20% van het Europese landoppervlak. Hiervoor moeten managementplannen worden aangeleverd in Brussel op gebiedsniveau in samenwerking met gebiedspartners. Al jaren zetten jagers zich in voor het behoud en herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied. Dat maakt de Jagersverenigingen in Europa bij uitstek een belangrijke partner bij het opstellen van gebiedsplannen en het verwezenlijken van de doelen van deze nieuwe natuurherstelwet.


Weidevogels laten terugkeren


De Europese Commissie wil dat de lidstaten in 2030 met 30% van de natuurgebieden die in slechte staat verkeren, bezig zijn met het herstellen van die natuur. In 2050 moeten de landen met 90% van de gebieden aan de slag zijn. Het gaat dan om beschermde Natura 2000-gebieden, maar ook om bossen en veengebieden. De wet bevat ook voorstellen om de biodiversiteit op landbouwgrond te vergroten en weidevogels terug te laten keren. Andere doelen zijn het verbeteren van de waterkwaliteit en het creëren en in stand houden van groen in steden. Alle lidstaten moeten op basis van de wet een eigen herstelplan maken.


Inzetten voor realistisch herstelplan


Willem Schimmelpenninck van der Oije, directeur van de Jagersvereniging is voorzichtig optimistisch: “Wij pleiten al jaren voor biotoopherstel, waardoor populaties klein wild en onder meer ook weidevogels zich kunnen herstellen. Dat hiervoor nu een natuurherstelwet is aangenomen is natuurlijk mooi, maar waar het echt om draait is de manier waarop de hersteldoelen straks worden vormgegeven. Dan spreken we over het correct gebruik van data en het meenemen van de onschatbare hoeveelheid praktijkkennis die in het veld aanwezig is, onder meer onder de jagers. Vanuit ons perspectief zullen wij ons vol inzetten voor realistische herstelplannen voor de gebieden in Nederland.”


Beschermde natuur staat er slecht voor


Volgens de Europese Commissie is de wet hard nodig, omdat zo’n 80% van de natuurgebieden in de EU in slechte staat is. Ook in Nederland gaat het niet goed. Recent bleek uit natuurdoelanalyses dat verreweg het grootste deel van de beschermde natuur er hier slecht voor staat. Gezonde natuur is in ieders belang, zegt Eurocommissaris Timmermans. “Gezonde ecosystemen zorgen voor voedsel en bieden voedselzekerheid, schoon water, slaan CO2 op en beschermen tegen natuurrampen als gevolg van de klimaatverandering.”


Ondertussen zijn de onderhandelingen over de wet nog niet helemaal afgesloten. Uit de stemming van 12 juli komt een aangepast voorstel. Hierover gaat het Europees Parlement met de 27 EU-lidstaten in gesprek om tot een eindvoorstel voor de natuurherstelwet te komen.


Het bericht Jagersvereniging voorzichtig optimistisch over Europese natuurherstelwet verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 14-07-2023

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.